De Fortunahome chat wordt aangeboden door 4Planets en is enkel beschikbaar voor ingelogde leden

Log hier in met uw account!

Gedragsregels

 " Vrijheid van mening is niet alleen een principieel recht.. het is ook een verantwoordelijkheid "

Lees onze regels hieronder en bevorder de echte Voetbalsfeer! 

 

 

1. Huisregels voor de bezoekers van dit forum

 

1.1 Namen en het gebruik van nicknames en/of aliassen
Om aktief deel te kunnen deelnemen aan de interactieve elementen van Fortunahome.com wordt je gevraagd een nickname te kiezen.

 

1.2 Omgangsnormen
Op Fortunahome.com gelden de normale Nederlandse beleefdheids- en omgangsnormen. Bij overtreding hiervan kan uitsluiting van deelname aan Fortunahome.com het gevolg zijn (ban). Een ban is in principe onherroepelijk en wordt niet ongedaan gemaakt tenzij aangetoond kan worden dat de beslissing om een user te bannen op foutieve gronden wordt genomen.

 

1.3 Ongewenste zaken
Racisme, (Neo-)nazisme, flamen, oplichtingspraktijken, materiaal, illegale downloads en/of reclame daarvoor leveren ook direkt een ban op. Deze regel geld voor zowel nicknames, avatars en de inhoud van eventuele geplaatste berichten.

 

1.4 Spam
Spam, of in goed Nederlands gezegd: ongewenste reclameuitingen ter promotie van commerciële of andere websites waarbij persoonlijk gewin van de eigenaar voorop staat, worden niet getolereerd en verwijderd na verificatie van eventuele links door een moderator. Bij herhaaldelijk negeren van waarschuwingen door een moderator kan uitsluiting het gevolg zijn.

 

Doorlinken naar andere topic - en/of hobby gerelateerde sites vallen niet onder spam. Fortunahome.com ondersteunt onderlinge contacten en uitwisseling tussen gelijkwaardige websites van harte.

 

1.5 Meerdere gebruikersnamen op één IP-adres
Het is in principe toegestaan om op één IP-adres meerdere gebruikersnamen te hebben. Immers is het mogelijk dat er in één huis meerdere gebruikers zijn. Tenzij iemand hiervoor een gegronde reden heeft, is het echter niet toegestaan om per persoon meerdere gebruikersnamen te hebben.

 

1.6 Synoniemen
Op Fortunahome.com is het toegestaan om onder synoniemen te discussiëren. Het is met andere woorden een vrije keuze om je onder je eigen naam of onder een alias te registreren. Worden er echter door één persoon onder valse ID's berichten geplaatst teneinde onvrede onder de forumleden te veroorzaken, of wordt het privilege van anoniem reageren misbruikt, dan zal Fortunahome hiertegen streng optreden: ban!

 

1.7 IP-adressen
De forumleiding hecht grote waarde aan transparantie en plaats dus ten alle tijden van gasten het IP adres. 

 

 

2. Berichten en reacties

 

2.1 Nieuwe berichten
Nieuwe berichten kunnen door elke gebruiker geplaatst worden.

 

2.2 Reageren op bestaande berichten
Reageren op berichten is de kern van een forum, maar vergewis jezelf ervan of je bijdrage thuishoort in het bewuste topic, en of het daadwerkelijk iets aan de lopende tread toevoegt.

 

3. Copyright en plagiaat

 

3.1 Copyright disclaimer
Wees aub zeer terughoudend met het posten van foto's en/of teksten die niet van jezelf zijn. Fortunahome is niet verantwoordelijk voor de door de gebruikers geplaatste informatie.

 

4 Reclame op Fortunahome.com

 

Handelaren zijn niet toegestaan om advertenties op het forum te plaatsen. Wij verwijzen daarvoor naar het webmasterteam (webmaster@fortunahome.com) die op maat of standaard reclame mogelijkheden voor u kunnen aanbieden,

 

 

5. Verantwoordelijkheid Fortunahome.com

 

De moderators kijken alleen achteraf mee. Vooraf elke bijdrage beoordelen kost te veel tijd. Ook laadt het de verdenking op ons dat we de bijdragen willen sturen. Dat wilt u niet, dat willen wij niet. U bepaalt met uw bijdragen de inhoud en de toon van dit forum. Wel staat het de redactie vrij om - zonder kennisgeving - reacties te verwijderen die niet aan de hierboven genoemde spelregels voldoen.

 

De redactie behoudt zich tevens het recht voor om gebruikers die stelselmatig bovenstaande spelregels overtreden zonder nadere berichtgeving de gehele toegang tot het forum te ontzeggen.  Fortunahome.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor reacties op dit forum

 

 

Tot besluit wensen wij je veel lees- en leerplezier op het forum!